Sut i ddewis stroller?

1.Size

Maint y cerbyd babi yw'r ffactor cyntaf i'w ystyried. Os yw'n rhy fach, mae'n bendant yn amhosibl, oherwydd mae babanod yn tyfu'n gyflym iawn yn eu babandod. Os yw'r llun yn gyfleus, byddwch chi'n dechrau prynu pram cymharol fach. Ar ôl ychydig fisoedd, fe welwch, gyda thwf y babi, ei fod yn dod yn amhriodol, ac mae'n rhaid i chi brynu un newydd. Wrth gwrs, mae'r broblem maint hefyd yn cynnwys y maint ar ôl plygu. Os ewch â'r babi allan, byddwch yn rhoi'r pram yn y gefnffordd. Dim ond os yw'r maint yn ddigon bach ar ôl plygu, y gallwch ei ddefnyddio Mae'n gyfleus.

2.Weight

Mae pwysau'r pram hefyd yn ffactor i'w ystyried. Weithiau mae'n rhaid i chi gario'r babi gyda chi, fel pan fyddwch chi'n mynd i lawr y grisiau neu mewn lleoedd gorlawn, byddwch chi'n sylweddoli pa mor ddoeth yw prynu stroller ysgafn.

Strwythur mewnol

Gall rhai o'r cerbydau babanod newid y strwythur mewnol, fel eistedd neu orwedd. Wrth orwedd, mae'r cerbyd babi wedi'i orchuddio â rhwyd ​​mosgito fach. Os caiff ei wneud, mae llechen o flaen y babi, sy'n debyg i fwrdd bach, fel y gallwch chi roi'r botel ac ati.

Dyluniad 4.Accessory

Mae rhai cerbydau babanod wedi'u cynllunio'n rhesymol. Er enghraifft, mae yna lawer o ddyluniadau dyneiddiedig. Mae yna fannau lle gellir hongian bagiau, a lleoedd ar gyfer eitemau hanfodol babi, fel poteli llaeth a phapur toiled. Os oes dyluniadau o'r fath, bydd yn fwy cyfleus mynd allan.

Sefydlogrwydd 5.Wheel

Wrth ddewis stroller, dylech hefyd edrych ar nifer yr olwynion, deunydd yr olwyn, diamedr yr olwyn, a pherfformiad troi'r car, ac a yw'n hawdd gweithredu'n hyblyg.

6. Ffactor diogelwch

Oherwydd bod croen y babi yn fwy cain, rhaid i chi edrych ar wyneb allanol y car ac ymylon a chorneli amrywiol wrth ddewis cerbyd babi. Dylech ddewis arwyneb mwy llyfn a llyfn, ac nid oes gennych ymylon mawr ac arwyneb car anniogel, er mwyn osgoi brifo croen cain y babi.


Amser post: Tach-25-2020